Barn

Barn* och unga i åldrarna 8–19 år kan ha rätt till bidrag när de behöver glasögon eller linser. 

Syftet med bidraget till glasögon och linser är att möjliggöra för alla i åldrarna mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon och linser bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon eller linser hamnar i utanförskap.

Bidrag till standardglasögon eller linser för barn och unga i åldern 0–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. I Stockholm är bidraget för barn mellan 0-8 år 500 kr och för barn / unga mellan 8-19 år, 800 kronor.

Vi har samarbete med Stockholm Läns Landsting och kan direktreglera bidraget i butiken så du inte själv behöver ansöka.

Hur tar jag del av bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller linser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker. 

*Synundersökning på barn 0–8 år görs av ögonläkare eller ortoptist/ ögonläkare. Efter att ha fått remiss från ögonsjukvården är du välkommen till oss med ditt barn för att prova ut glasögon eller linser.